/archiv/lugco. vÖkend s Linuxom

Miesto konania: Košice, Prírodovedecká Fakulta UPJŠ
Termč˝n: 29. - 30. 3. 2003

Lugcon PrednčĄěĄky Fotky

Vitajte na strčĄnkach /archiv/lugco. vč˝kendu s Linuxom (LugConu).

LugCon op zavtal na vchod. O organizciu sa ako vdy, ke LugCon prde do Koc, postaral Jn Ondrej (SAL). Ubytovanie bolo zabezpeen v ubytovni Kosmalt a saova sa na rozhodne nedalo. Prednky boli prenane naivo a ich zznam njdete aj na tejto strnke. Oberstvenie pre astnkov zadarmo sa u stva tradciou, o ns a aj uastnkov te. Uas bola a neoakvane vek, ale zvldli sme to. Viac si mete preta v lanku od Juraja Michlka (Georgiho) na portle LiNUX.SK:

8. vkend s Linuxom - zhodnotenie


Na tchto strnkach njdete kompletn zoznam prednok s fliami, z ktorch boli prednan a ich video zznam. A samozrejme si mete pozrie zopr fotografi z LugConu.

Dčşfam, ěže sa VčĄm strčĄnky budčş pčĄďiěĽ, akčŠkoďžvek pripomienky posielajte na adresu:
lugcon(zavinčĄď)sklug(bodka)sk

Prosč˝m věĄetkč˝ch, ktorč˝ majčş akčŠkoďžvek materičĄly k jednotlivč˝m podujatiam,
aby mi ich ďo najskor zaslali na spracovanie.
Pomč´ěžete tak skompletizovaěĽ malč˝ kčşsok histčłrie Linuxu na Slovensku.
ďŽakujem.

Michal 'MiěĄčş' čšradnč˝kHlavnč˝ partner:
Sponzori:
MedičĄlni partneri:

www.root.cz www.abclinuxu.cz www.penguin.cz www.linux.sk www.ldap-obsession.sk www.pobox.sk www.blackhole.sk www.sme.sk www.azet.sk

Lugcony